In-vitro

Antimicrobieel potentieel

Medisch tijdschrift

Scientific reports, 12, 6454 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-10393-8

Naam onderzoek

Potentieel hergebruik van cannabidiol (CBD) als antibacterieel middel en veelbelovende therapie van CBD plus polymyxine B (PB) tegen PB-resistente Gram-negatieve bacillen

Auteurs

Abichabki, N., Zacharias, L.V., Moreira, N.C. et al.

Potentie van Cannabidiol als Antibacterieel Middel

Antimicrobiële resistentie is een wereldwijd gezondheidsprobleem, met bacteriën die steeds resistenter worden tegen de medicijnen ontworpen om ze te doden. Een recente studie gepubliceerd in Nature onderzoekt de potentie van cannabidiol (CBD), een niet-psychoactieve stof gevonden in cannabis, als een nieuw wapen in deze strijd.

Waar Gaat de Studie Over?

De studie, geleid door Leonardo N. Andrade, onderzoekt de antibacteriële eigenschappen van CBD, in het bijzonder in combinatie met polymyxine B (PB), een antibioticum gebruikt om infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën te behandelen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een laboratoriumomgeving, gericht op Gram-negatieve bacteriën, die vaak resistent zijn tegen meerdere medicijnen.

Wie Heeft de Studie Uitgevoerd?

Leonardo N. Andrade en zijn team voerden dit onderzoek uit. De details van de instelling waar de studie werd uitgevoerd zijn niet in de samenvatting verstrekt.

Belangrijkste Bevindingen

  • CBD toonde antibacteriële activiteit tegen Gram-positieve bacteriën en bepaalde Gram-negatieve bacteriën.
  • Wanneer gecombineerd met PB, toonde CBD antibacteriële activiteit tegen Gram-negatieve bacteriën, inclusief die resistent zijn tegen PB.
  • De combinatie van CBD en PB leidde tot een grotere reductie in het aantal bacteriën in vergelijking met CBD en PB alleen.

Hoe Werd de Studie Uitgevoerd?

De onderzoekers gebruikten standaard bouillon-microdilutiemethoden, checkerboard-tests en time-kill-tests om hun studie uit te voeren. Ze testten de antibacteriële activiteit van CBD alleen en in combinatie met PB tegen een verscheidenheid aan bacteriën. De specifieke doseringsdetails zijn niet verstrekt in de samenvatting, maar de onderzoekers testten verschillende concentraties van CBD en PB.

Wat Kan Dit Betekenen voor de Toekomst?

Deze studie suggereert dat CBD potentie heeft als antibacterieel middel, vooral wanneer gebruikt in combinatie met andere antibiotica zoals PB. Dit kan nieuwe wegen openen voor de behandeling van infecties veroorzaakt door geneesmiddelresistente bacteriën.

Wat Zijn de Beperkingen van deze Studie?

Omdat de studie in een lab werd uitgevoerd, is verder onderzoek nodig om te bepalen of deze bevindingen ook in een klinische setting gelden. Daarnaast gaf de studie geen specifieke details over de dosering van CBD en PB, wat belangrijk zou zijn voor het begrijpen van hoe deze stoffen in een real-world context te gebruiken.

Conclusie

De studie biedt veelbelovend bewijs van de antibacteriële eigenschappen van CBD, vooral in combinatie met PB. Echter, verder onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en om de potentie van CBD als behandeling voor geneesmiddelresistente bacteriële infecties te onderzoeken.

Appendix

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel