+31 344 788 342 (9:00 - 17:00 / MA-VRIJ)
excellent 5 sterren
1-2 dagen levering
BESPAAR TOT 60% OP CBD

Annuleringsvoorwaarden

Jij hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om jouw recht op herroeping uit te oefenen, moet je ons:

Nordic Trading Group BV

Passage Molenpoort 28

6501 Nijmegen

Nederland

Telefoon: +31 344 788 3 42

E-Mail: [email protected]

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte te stellen van jouw beslissing om je terug te trekken uit dit contract. Jij kan gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping:

Indien jij deze overeenkomst herroept, zullen wij jou alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van jouw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan jou in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat jij de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Jij dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop jij ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

Jij bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Herroepingsformulier

Als jij het contract wilt opzeggen, vul dan het volgende formulier in en stuur het ons terug. De herroeping kan echter ook informeel worden verklaard.

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de klant(en)

_____________________________________________________

Adres van de klant(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de klant(en) (alleen bij communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel na levering is verwijderd; 

Hulp nodig?

Onze klantenservice helpt je graag verder.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de Nordic Oil nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, aanbiedingen en updates: