Literatuuroverzicht

Geneesmiddelinteracties

Medisch tijdschrift

Journal of Clinical Medicine. 2019; 8(7):989. https://doi.org/10.3390/jcm8070989

Naam onderzoek

Potentiële Negatieve Geneesmiddelgebeurtenissen en Geneesmiddel-Geneesmiddel Interacties bij Medisch en Consumenten Gebruik van Cannabidiol (CBD)

Auteurs

Brown JD, Winterstein AG.

Het Begrijpen van de Risico's: CBD-gebruik en Potentiële Geneesmiddelinteracties

Het gebruik van Cannabidiol (CBD), een stof gevonden in cannabis, wordt steeds vaker gebruikt in medische behandelingen en consumentenproducten. Echter, dit wijdverbreide gebruik roept belangrijke vragen op over de mogelijke negatieve effecten en interacties die CBD kan hebben met andere geneesmiddelen. Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Florida, heeft als doel licht te werpen op deze potentiële risico's.

Het Begrijpen van de Studie

Dit is een review studie, wat betekent dat de onderzoekers bestaande gegevens en onderzoek hebben geanalyseerd in plaats van hun eigen experimenten uit te voeren. De auteurs, gevestigd aan het Centrum voor Geneesmiddelbeoordeling & Veiligheid en de Afdeling Epidemiologie aan de Universiteit van Florida, richtten zich op het potentieel voor negatieve geneesmiddelgebeurtenissen (ADE's) en geneesmiddel-geneesmiddel interacties (DDI's) bij CBD-gebruik.

Belangrijkste Bevindingen

  • Bijna de helft van de CBD-gebruikers ervoer ADE's, die een algemene dosis-responsrelatie vertoonden.
  • Veelvoorkomende ADE's zijn onder andere verhogingen van transaminasen, sedatie, slaapstoornissen, infecties en anemie.
  • Het potentieel voor DDI's met vaak gebruikte medicatie is hoog vanwege de effecten van CBD op veelvoorkomende biologische doelen die betrokken zijn bij geneesmiddelmetabolisme en -uitscheiding.

Specifieke interacties

Geneesmiddel Interactie met CBD
Clobazam Verhoogde systemische blootstelling aan clobazam en norclobazam
Rifampicine Verlaagde maximale concentratie van CBD
Ketoconazol Verhoogde biologische beschikbaarheid van CBD
Omeprazol Geen veranderingen in de farmacokinetiek van CBD
Topiramaat, Rufinamide, Zonisamide, Eslicarbazepine Verhoogde concentraties van deze geneesmiddelen
Paracetamol, Ibuprofen Potentieel voor verhoogde concentraties door remming van UGT1A9 en UGT2B7
Glyburide, Imatinib, Methotrexaat, Mitoxantron, Nitrofurantoïne,Prazosine, Statines, Dipyridamol Potentieel voor verhoogde concentraties door remming van BCRP
Paclitaxel, Digoxine, Statines, Telmisartan, Glyburide, Ketoconazol, Rosiglitazon, Celecoxib Potentieel voor verhoogde concentraties door remming van BSEP

Methodologie

De onderzoekers hebben de voorschrijfinformatie voor federaal goedgekeurde producten die CBD bevatten beoordeeld. Ze hebben gegevens over ADE's en DDI's geëxtraheerd en samengevat. De studie betrof geen directe interactie met menselijke of dierlijke proefpersonen, maar was een analyse van bestaande gegevens.

Mogelijke Gevolgen

De bevindingen van deze studie suggereren dat het gebruik van CBD mogelijk een hoger risico op negatieve geneesmiddelgebeurtenissen en interacties met zich meebrengt dan eerder werd gedacht. Dit is vooral belangrijk voor patiënten met complexe aandoeningen en behandelingsregimes, evenals voor het groeiende aantal consumenten dat CBD-producten gebruikt.

Beperkingen

Als een review studie zijn de bevindingen beperkt door de kwaliteit en reikwijdte van het bestaande onderzoek dat werd geanalyseerd. Er is meer onderzoek nodig om de potentiële risico's die verbonden zijn aan het gebruik van CBD volledig te begrijpen.

Conclusie

Hoewel CBD potentiële therapeutische voordelen heeft, is het belangrijk dat patiënten, consumenten en zorgverleners zich bewust zijn van de mogelijke veiligheidsproblemen en risico's van negatieve geneesmiddelgebeurtenissen en interacties. Er is meer onderzoek nodig om deze risico's verder te begrijpen en richtlijnen te ontwikkelen voor veilig gebruik van CBD.

Voor meer details kunt u de volledige studie hier lezen.

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel