Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke gegevens. De bescherming en de wettelijke voorschriften voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens zijn daarom belangrijk voor ons. Om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke voorschriften en willen wij jou hier graag informeren over onze gegevensverzameling en het gebruik van onze gegevens.

Je kan dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functionaliteit van jouw internet service programma (= browser: meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). Je kan dit document ook downloaden en archiveren in PDF-formaat. Om het PDF-bestand te openen, heb je het gratis programma Adobe Reader (op www.adobe.de) nodig of vergelijkbare programma's die het PDF-formaat uitvoeren. In de volgende verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens op onze websites worden verzameld en welke gegevens wij verwerken en gebruiken en hoe.

1. DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

Nordic Trading Group B.V., Passage Molenpoort 28, 6501 Nijmegen Nederland (hierna Nordic Oil genoemd) is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens in de zin van de Europese wet op de gegevensbescherming.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op:

PROLIANCE GmbH

Leopoldstr. 21, 80802 München

E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

https://www.datenschutzexperte.de/

2. HET VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld jouw naam, jouw telefoonnummer, jouw adres, jouw adres en alle inventarisgegevens die jij ons verstrekt bij de registratie en het aanmaken van jouw klant account. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer jij onze webshop bezoekt en die niet direct met jouw persoon in verband kunnen worden gebracht, worden hier niet opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina's van onze winkel bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van nordicoil.nl gebruiken.

2.2 KLANTENACCOUNT

Voor elke klant die zich registreert, stellen wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de door ons opgeslagen voorraadgegevens (klantenaccount) in. Hier kan jij gegevens over jouw voltooide, geopende en recent verzonden bestellingen bekijken en jouw gegevens en de nieuwsbrief beheren. Jij verbindt jou ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Als je niet uitlogt, blijf jij automatisch ingelogd. Met deze functie kan je gebruik maken van sommige van onze diensten zonder dat je telkens opnieuw hoeft in te loggen. Om veiligheidsredenen wordt jij echter opnieuw gevraagd om jouw wachtwoord in te voeren als je bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen.

2.3 HET VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse + Duitse wet op de gegevensbescherming en de Telemediawet. Wij verzamelen, bewaren en verwerken jouw gegevens voor de volledige verwerking van jouw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor onze diensten, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling of facturering of als je vooraf jouw toestemming heeft gegeven. In het kader van de orderverwerking ontvangen bijvoorbeeld de dienstverleners die wij hier gebruiken (zoals transporteurs, logistiek dienstverleners, banken) de nodige gegevens voor de order- en orderverwerking. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, mogen alleen door onze dienstverleners worden gebruikt om hun taken te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de dienstverleners die door ons zijn aangesteld. Voor jouw bestelling hebben wij jouw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Wij hebben jouw e-mailadres nodig om de ontvangst van jouw bestelling te kunnen bevestigen en met jou te kunnen communiceren. We gebruiken het ook voor jouw identificatie (klant login). Je ontvangt ook jouw bestelling en verzendbevestiging via jouw e-mailadres. jouw persoonlijke gegevens worden gewist als dit niet in strijd is met de wettelijke opslag verplichtingen en als jjij een verzoek tot verwijdering hebt ingediend, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als jouw opslag om andere wettelijke redenen niet toelaatbaar is.

2.4 GEBRUIK VAN JOUWGEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Naast de verwerking van jouw gegevens om jouw aankoop bij Nordic Oil te verwerken, gebruiken wij jouw gegevens ook om met jou te communiceren over jouw bestellingen, bepaalde producten of marketingactiviteiten en om producten of diensten aan te bevelen die voor jou van belang kunnen zijn. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, hetzij in zijn geheel, hetzij voor individuele maatregelen. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 NIEUWSBRIEF

De volgende informatie zal jou informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedures en jouw recht van bezwaar. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief verklaar jij akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrieven" genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de nieuwsbrief in het kader van de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over nieuwe producten en aanbiedingen.

De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook de wijzigingen van je gegevens die zijn opgeslagen bij MailChimp worden geregistreerd.

Gebruik van de "MailChimp"-dienstverlener "MailChimp" voor verzending

De nieuwsbrief wordt verzonden via "MailChimp", een distributieplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrieven en hun andere in het kader van deze mededeling beschreven gegevens worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons nieuwsbrieven te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen te schrijven of door te geven aan derden.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd in het kader van de Amerikaanse EU-overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de EU-gegevensbescherming voorschriften. Daarnaast hebben we een gegevensverwerking overeenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verbindt om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze in onze naam te verwerken in overeenstemming met hun voorschriften inzake gegevensbescherming en, in het bijzonder, niet door te geven aan derden. Je kan hier het privacybeleid van MailChimp lezen.

referenties

Abonneren op de nieuwsbrief? Dan is het voldoende om jouw e-mail adres, voor- en achternaam in te vullen.

Statistisch onderzoek en statistische analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", dat wil zeggen een pixel groot bestand dat wordt opgehaald van de MailChimp-server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze retrieval wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en jouw systeem, jouw IP-adres en het tijdstip van retrieval. Deze informatie wordt gebruikt om onze diensten technisch te verbeteren op basis van technische gegevens of doelgroepen en jouw leesgewoonten op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden.

Statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze noch MailChimp's doel om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of om verschillende inhoud te versturen in overeenstemming met de belangen van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer

Er zijn gevallen waarin we de ontvangers van de nieuwsbrief doorverwijzen naar de MailChimp websites. Onze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers van de nieuwsbrief de nieuwsbrieven online kunnen opvragen (bijvoorbeeld in het geval van problemen met de weergave in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen ontvangers van de nieuwsbrief vervolgens hun gegevens, zoals het e-mailadres, corrigeren. Ook het privacybeleid van MailChimp is alleen beschikbaar op hun site.

In dit verband wijzen wij erop dat er op de MailChimp-websites cookies worden gebruikt en dat persoonlijke gegevens worden verwerkt door MailChimp, haar partners en dienstverleners (bijv. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van MailChimp. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese ruimte).

Beëindiging/herroeping

Je kan de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt jouw toestemming voor verzending via MailChimp en de statistische analyses. Een afzonderlijke herroeping van de verzending via MailChimp of de statistische analyse is helaas niet mogelijk.

Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt je een link om de nieuwsbrief af te melden.

Rechtsgrondslag Basisverordening inzake gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, delen wij jou mee dat jouw toestemming voor de verzending van e-mailadressen gebaseerd is op art. 6 lid 1 sub a, 7 DSGVO en art. 7 lid 2 nr. 3 of lid 3 UG. Het gebruik van de verzendservice MailChimp, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses en de registratieprocedure worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Onze interesse is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

2.4.2 PRODUCTAANBEVELINGEN PER E-MAIL

E-mail advertenties zonder nieuwsbrief registratie en jouw recht van bezwaar per e-mail

Indien wij jouw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die welke wij reeds uit ons assortiment hebben gekocht, per e-mail te sturen op basis van § 7 lid 3 jouwG. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een reclame benadering naar onze klanten toe in het kader van een belangenafweging. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van jouw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link in de reclamepost, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

2.4.3 INDIVIDUELE RECLAME VOOR JOU

De informatie die wij van jou ontvangen, helpt ons om jouw winkelervaring permanent te verbeteren en deze klantvriendelijk en individueel voor jou te maken. De informatie die jij ons toestuurt en die automatisch wordt gegenereerd, wordt gebruikt om reclame te maken die is afgestemd op jouw interesses. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals ontvangst en het lezen van e-mail bevestigingen, informatie over computers en internetverbinding, besturingssysteem en platform, jouw bestelgeschiedenis, jouw service verleden, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, producten die jij hebt bekeken. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren en u zo individuele reclame te sturen. Dit betekent reclame die jouw producten aanbeveelt waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Ons doel is om onze reclame nuttiger en interessanter voor jou te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de gepseudonimiseerde gegevens die van u zijn verzameld ons om ervoor te zorgen dat wij jou geen willekeurige advertenties sturen. In plaats daarvan sturen wij jou advertenties, zoals nieuwsbrieven, productaanbevelingen, per e-mail of per brief, die overeenkomen met jouw interessegebieden. In dit opzicht vergelijken we bijvoorbeeld ook welke van onze reclame-mails jij opent, om te voorkomen dat je onnodige e-mails ontvangt. Nordic Oil gebruikt de door mij verstrekte gegevens en andere opgeslagen informatie over mijn klantenaccount, evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens, om mij gepersonaliseerde reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten te kunnen aanbieden. Indien je geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, kan jij hier te allen tijde in zijn geheel of voor specifieke maatregelen bezwaar tegen maken. Een sms naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) volstaat.

2.4.4 LOTERIJEN, MARKT- EN OPINIEONDERZOEK EN WINACTIES

Bij wedstrijden gebruiken wij jouw gegevens om op de hoogte te worden gesteld en reclame te maken voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde informatie vindt je in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende wedstrijd. Wij gebruiken jouw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens alleen anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor Nordic Trading Group B.V. /nordicoil.nl. jouw antwoorden op enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Nordicoil.nl gebruikt en verwerkt mijn persoonlijke gegevens voor markt- en opinieonderzoek voor haar eigen doeleinden. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor markt- en opinieonderzoek, volledig of voor specifieke doeleinden. Een bericht in tekstvorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende. Uiteraard vindt je ook een uitschrijflink in elke enquête-e-mail.

3. KREDIETBEOORDELING

Pas na een expliciete belangenafweging voeren wij een kredietcontrole uit voor het afsluiten van de koopovereenkomst. Dit wordt gedaan om ons te beschermen tegen wanbetaling bij vooruitbetaling en automatische incasso. Daarnaast dient de kredietcontrole voor jouw en onze veiligheid, omdat fraude en andere strafbare feiten worden voorkomen. In het kader van de kredietcontrole controleren wij alle beschikbare gegevens en bepalen zo welke betalingsmethoden kunnen worden aangeboden voor een bestelling. Onder andere worden alle eerdere bestellingen in jouw klantenaccount gecontroleerd. We controleren ook of het afleveradres afwijkt van het factuuradres, of het een nieuw afleveradres is of dat de bestelling op een Packstation moet worden afgeleverd. Naast de gegevens waarover wij beschikken, zijn er ook gegevens van externe dienstverleners nodig. Hiervoor geven we de persoonlijke gegevens door die nodig zijn voor een kredietcontrole (voor- en achternaam, jouw adres en, indien van toepassing, jouw creditcardnummer).

Deze kredietbeoordeling dienstverlener zal de bovengenoemde door ons verstrekte gegevens gebruiken om een overeenkomstige beoordeling van jouw kredietwaardigheid met betrekking tot de desbetreffende bestelling uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures (scoring). Bovendien gebruikt de kredietbeoordeling dienstverlener de bovengenoemde gegevens voor andere bedrijven (bijv. andere online handelaren) voor adresverificatie of identiteitscontroles en voor het scoren van aanvragen op basis van deze gegevens. Jouw adresgegevens worden ook meegenomen in de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde. Onder bepaalde omstandigheden kan het mogelijk zijn om conclusies te trekken over harde negatieve kenmerken. Als onderdeel van het bestelproces vergelijken wij ook jouw bankgegevens (alleen IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode) met de Return-debit Prevention Pool (RPP) van infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. De RPPP heeft de functie van een lock bestand. Bovendien zullen wij, indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd, voor zover toegestaan, jouw bankgegevens (alleen IBAN en BIC, geen persoonlijke gegevens) opnemen in het RPPP van de ICD, die deze blokkade op verzoek doorstuurt naar andere bij de informatieprocedure betrokken bedrijven. Na betaling van de retourbon, zullen wij de voltooiing ervan aan het RPP melden. Indien je het niet eens bent met de aan jouw aangeboden betaalwijze(n), kan je ons hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen via privacy@nordicoil.de . Wij zullen dan de beslissing herzien, rekening houdend met jouw standpunt. jij kan jouw toestemming te allen tijde voor de toekomst te allen tijde schriftelijk aan ons of in de vorm van een tekst aan ons of aan privacy@nordicoil.de herroepen, alsmede van ons en van onze kredietdienstverlener (op de bovenstaande adressen) informatie over de opgeslagen gegevens.

4. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor een bezoek aan onze websites. Wij willen er echter op wijzen dat onze website en diensten slechts een beperkte functionaliteit hebben als je ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestanden die op jouw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via jouw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra je jouw browser afsluit, en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op jouw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen dienovereenkomstig voor jou in te richten en maakt het voor jouw gemakkelijker om ze te gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde gegevens zo op te slaan dat je ze niet steeds hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Nordicoil.nl? De meeste door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch van jouw harde schijf verwijderd (dus ook sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om jou bijvoorbeeld de winkelwagen functie op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies die op jouw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat jij al op onze site bent geweest en welke items en instellingen jouw voorkeur hebben. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op jouw harde schijf en worden na de opgegeven tijd automatisch verwijderd. Deze cookies dienen met name om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de pagina informatie te krijgen die specifiek op jouw interesses is afgestemd. Het exclusieve doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van jouw klant en om het surfen met ons zo comfortabel mogelijk voor jou te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? In de door Nordic Oil gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen en jouw persoonlijke gegevens worden niet aan dit identificatienummer toegekend. jouw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijv. welke pagina's van onze shop werden bezocht, welke producten werden bekeken, enz.

Wat is Onsite Targeting? Op de websites van Nordic Oil worden gegevens verzameld op basis van cookie-technologie om onze reclame en het gehele online aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om jou persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Jouw gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Met deze technologie kunnen wij jou reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden waarvan de inhoud gebaseerd is op de informatie die in het kader van de clickstream-analyse is verkregen (bijvoorbeeld reclame gericht op het feit dat de laatste dagen alleen sportschoenen zijn bekeken). Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor jou te maken en jouw advertenties te presenteren die aansluiten bij jouw interessegebieden.

Zijn er ook cookies van derden? Nordicoil.nl maakt gebruik van een aantal advertentiepartners die helpen om het internetaanbod en de websites interessanter voor jou te maken. Daarom worden bij jouw bezoek aan de websites ook cookies van partnerbedrijven op jouw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na de aangegeven tijd automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden opgeslagen op jouw harde schijf en worden na de opgegeven tijd automatisch verwijderd. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudoniemen, meestal zelfs anonieme gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over welke producten je hebt bekeken, of er iets is aangeschaft, naar welke producten is gezocht, etc. Sommige van onze reclamepartners verzamelen ook informatie over welke pagina's jij eerder hebt bezocht of in welke producten jij geïnteresseerd bent geweest, bijvoorbeeld om jou de reclame te kunnen tonen die het beste bij jouw interesses past. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met jouw persoonlijke gegevens. Jouw enige doel is om onze reclamepartners in staat te stellen contact met jou op te nemen met reclame die voor jou van belang kan zijn.

Re-Targeting Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor jou interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze shop en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat het invoegen van een gepersonaliseerde, interessante advertentie over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo'n persoonlijke referentie heeft. Deze advertenties worden op de pagina's van onze partners weergegeven op basis van cookie-technologie en een analyse van eerdere gebruikspatronen. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze site geeft jou toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van jouw gebruiksgegevens. Bovendien worden jouw gegevens na afloop van de browsersessie in cookies opgeslagen en kunnen ze bijvoorbeeld bij jouw volgende bezoek aan de website worden opgehaald. Je kan deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door cookies te weigeren in jouw browserinstellingen.

Hoe kan je voorkomen dat cookies worden opgeslagen?

Je kan jouw browser zo instellen dat deze alleen cookies accepteert als je hiermee akkoord gaat. Als jij alleen de Nordic Oil cookies maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u jouw browser instellen op "Cookies van derden blokkeren". In het algemeen zal de Help-functie in de menubalk van jouw webbrowser u vertellen hoe u niejouwe cookies kunt weigeren en hoe u reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Gedetailleerde informatie over het configureren van de instellingen in de browser die u gebruikt, vindt u onder de volgende link. Wij raden jou aan om altijd uit te loggen op gedeelde computers die zijn ingesteld om cookies en Flash-cookies te accepteren.

5. MELDINGSFOLDERS

Bij elke toegang tot de pagina's van nordicoil.de worden de gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser verzonden en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Datum en tijd van de oproep, naam van de gebelde zijde, IP-adres, verwijzende URL (oorspronkelijke URL, van waaruit u naar de webpagina's bent gekomen), de overgedragen dataset, evenals product- en versie-informatie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet langer aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen, of alleen met onevenredig veel tijd, geld en arbeid kunnen worden toegewezen. Wij evalueren deze logbestandgegevens in anonieme vorm om ons aanbod en de Nordic Oil Shop verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en te corrigeren en om de servercapaciteit te controleren. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan op welk moment de Nordic Oil Shop bijzonder populair is om het juiste datavolume te gebruiken en aan te bieden om u de snelst mogelijke aankoop te garanderen. Daarnaast stelt een analyse van de logfiles ons in staat om eventuele fouten in de Nordic Oil Shop sneller op te sporen en te corrigeren.

6. WEBANALYSE

6.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (inclusief jouw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat de code "gat._anonymizeIp();;;" op onze websites aan Google Analytics is toegevoegd om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen. Google zal daarom op ons verzoek jouw IP-adres alleen in verkorte vorm registreren, wat anonimisering garandeert en geen conclusies over jouw identiteit toelaat. Als de IP-anonimisering op onze websites is geactiveerd, verkort Google vooraf jouw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres door Google op servers in de Verenigde Staten verzonden naar en ingekort door Google. Google zal deze informatie gebruiken om jouw gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van websites en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat jouw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal in geen geval jouw gegevens combineren met andere door Google verzamelde gegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft jou toestemming voor de verwerking van jouw gegevens door Google en de wijze van gegevensverwerking en het hierboven beschreven doel. Jij kand het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat jij in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Jij kan ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over jouw gebruik van deze websites (inclusief jouw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.2 SMARTLOOK

Om onze website te verbeteren, gebruiken we de analysetool "Smartlook" van Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, die anonieme evaluatie van het gebruik van nordicoil.de mogelijk maakt. De geanonimiseerde gebruiksprotocollen worden conform de wettelijke voorschriften opgeslagen en na drie dagen automatisch verwijderd. Jij kan meer te weten komen over het privacybeleid van Smartsupp: smartsupp.com/privacy.

6.3 CRITEO

Op onze websites wordt anonieme informatie over het surfgedrag van bezoekers van de website door een technologie van Criteo GmbH voor marketingdoeleinden verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen in cookies op de computer van de bezoeker. Criteo GmbH gebruikt een algoritme om het anoniem vastgelegde surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers) weergeven. In geen geval mogen deze gegevens worden gebruikt om jou als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Deze informatie zal niet worden gebruikt of doorgegeven aan derden op een andere manier.

Meer informatie over de gebruikte technologie vindt jij in het privacybeleid van Criteo GmbH: http://www.criteo.com/de/privacy/

6.4 MICROSOFT

Onze online diensten maken ook gebruik van Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads zal een cookie op jouw computer plaatsen als je onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Microsoft Bing en we kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt.

We weten alleen het totale aantal gebruikers die op een Bing advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar de conversie pagina. Er worden geen persoonlijke gegevens over de identiteit van de gebruiker gedeeld. Als je niet wenst deel te nemen aan het volgproces, kun je ook weigeren een cookie in te stellen zoals vereist - bijvoorbeeld door jouw browser zo in te stellen dat de automatische instelling van cookies wordt uitgeschakeld.

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vind je op de Microsoft-website: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

6.5 CRAZYEGG.COM

Deze site gebruikt de tracking tool CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met anonieme IP-adressen) op te nemen. Deze trackingtool stelt jou in staat om met behulp van cookies te evalueren hoe je de website gebruikt (bijvoorbeeld op welke inhoud wordt geklikt). Hiervoor wordt een gebruikersprofiel visueel weergegeven. Wanneer je de tool gebruikt, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Bij het gebruik van pseudoniemen worden alleen gebruikersprofielen aangemaakt.

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opnemen van de gegevens die door CrazyEgg.com worden gegenereerd door de instructies op http://www.crazyegg.com/opt-out op te volgen.

Meer informatie over gegevensbescherming op CrazyEgg.com is te vinden op http://www.crazyegg.com/privacy.

6.6 GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING VAN GOOGLE ADWORDS

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie op jouw computer als je onze website bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en de klant vertellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de website van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Adwords-klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversie-tracking-tag zijn geleid. Je ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als je niet wenst deel te nemen aan het volgproces, kan je ook weigeren een cookie in te stellen zoals vereist - bijvoorbeeld door jouw browser zo in te stellen dat de automatische instelling van cookies wordt uitgeschakeld.

Je kan cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door jouw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van conversies is te vinden op: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

6,7 HOTJAR

Deze website is het analyse- en feedbackinstrument Hotjar (Hotjar Ltd.). Hotjar stelt ons in staat om de website beter te optimaliseren voor gebruikers door middel van gerichte analyses zoals heat maps. Het verzamelen en opslaan van de gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden uitgevoerd onder www.hotjar.com/opt-outwidersprochen

Voor meer informatie over de omgang van Hotjar met jouw persoonlijke gegevens en jouw rechten in dit verband, verwijzen wij jou naar het privacybeleid van Hotjar.

(Uittreksel uit het privacybeleid van Hotjar)

https://www.hotjar.com/privacy.

7.1 DOUBLECLICK DOOR GOOGLE

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick van Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor jou relevant zijn. Dit houdt in dat jij een pseudoniem identificatienummer (ID) aan jouw browser toekent om te controleren welke advertenties in jouw browser worden weergegeven en welke advertenties worden bekeken. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn filialen alleen in staat om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd voor evaluatie en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats in het kader van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal in geen geval jouw gegevens combineren met andere door Google verzamelde gegevens. Door gebruik te maken van onze website geef jij toestemming voor de verwerking van jouw gegevens door Google en de wijze van gegevensverwerking en het hierboven beschreven doel. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kan je voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde en aan jouw gebruik van de websites gerelateerde gegevens verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link onder de DoubleClick-uitschakelingsuitbreiding. Als alternatief kan je de DoubleClick-cookies op de pagina van de Digital Advertising Alliance uitschakelen door op de volgende link te klikken.

7.2 PROPELLERADS

PROPELLERADS is een dienst die wordt geleverd door Propeller Ads Ltd, 15 Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Cyprus. Propellerads gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor jou relevant zijn. Een pseudoniem identificatienummer (ID) wordt aan jouw browser toegekend om te controleren welke advertenties in jouw browser werden weergegeven en welke advertenties werden bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van PROPELLERADS cookies stelt Propeller Ads en haar partnerwebsites alleen in staat om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. Door het gebruik van onze websites ga jij akkoord met de verwerking van de over jou verzamelde gegevens door Propeller Ads en met de eerder beschreven manier van gegevensverwerking en het genoemde doel. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Jij kan ook voorkomen dat Propeller Ads de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en verband houden met jouw gebruik van de website en deze gegevens verwerkt door Propeller Ads door onderstaande link naar Propeller Ads te deactiveren.

Meer informatie over de gebruikte technologie vind je in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Propeller Ads Ltd.: https://propellerads.com/privacy/

7.3 FACEBOOK-PIXEL

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als je in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt.

Met behulp van Facebook-pixels is Facebook in staat om jou als bezoeker van ons online aanbod te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken wij Facebook-pixels om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven voor Facebook-gebruikers die interesse in onze onlinediensten hebben getoond of die bepaalde functies hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die wij naar Facebook verzenden (zogenaamde "aangepaste doelgroepen"). Met behulp van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder volgen door te kijken of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversie").

Privacybeleid van Facebook

Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het datagebruiksbeleid van Facebook. Daarom worden algemene opmerkingen over de presentatie van Facebook-advertenties in het datagebruiksbeleid van Facebook in algemene zin gegeven. Specifieke informatie en details over Facebook-pixels en de werking ervan zijn te vinden in de Help-sectie van Facebook.

EU-VS Privacy Schild

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Basis

Het gebruik van Facebook Pixel en de opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

Contract voor de verwerking van bestelgegevens

Voor de verwerking van de gegevens waarvoor Facebook als verwerker van bestelgegevens optreedt, hebben wij met Facebook een overeenkomst voor de verwerking van bestelgegevens gesloten, waarin wij Facebook verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Bezwaar

Hoewel we legitieme interesses registreren om de Facebook-pixel te gebruiken en "conversiecookies" op te slaan, bieden wij jou de mogelijkheid om je af te melden. Je kan jou afmelden voor het verzamelen van Facebook-pixels en het gebruik van jouw informatie om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties je ziet binnen Facebook, kun je naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies volgen over hoe je op het gebruik gebaseerde advertenties kunt instellen.  De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van cookies om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden, via de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative, en ook via de Amerikaanse aboutads.info website of de Europese youronlinechoices.com website.

8. SOCIALE PLUG-INS

8.1 SOCIALE PLUG-INS

Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plugins kan je bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plugins zijn standaard gedeactiveerd op nordicoil.nl en sturen daarom geen gegevens door. Je kan de plug-ins activeren door op de knop "Activeer sociale media" te klikken. De plugins kunnen natuurlijk met één klik worden gedeactiveerd. Als deze plugins geactiveerd zijn, maakt jouw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk, zodra ze een website van onze internetpresentie oproepen. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar jouw browser gestuurd, die deze vervolgens in de website integreert. Door de integratie van de plugins ontvangt het sociale netwerk de informatie dat jouw toegang heeft tot de betreffende pagina van onze website. Als je bent ingelogd op het sociale netwerk, kan het bezoek worden toegewezen aan jouw account. Als je met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook te klikken of door een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van jouw browser naar het sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, alsmede jouw rechten en instellingen in dit verband ter bescherming van jouw privacy vind je in de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende netwerken of websites. Jij vindt de links hieronder. Ook als je niet geregistreerd bent bij de sociale netwerken, kunnen websites met actieve sociale plug-ins gegevens naar de netwerken sturen. Een actieve plugin stelt een cookie met een identificatiecode in telkens wanneer de website wordt bezocht. Aangezien jouw browser deze cookie elke keer dat je verbinding maakt met een netwerkserver zonder dat je daarom wordt gevraagd, kan het netwerk deze gebruiken om een profiel aan te maken van welke webpagina's de gebruiker die de cookie heeft aangeroepen, deze heeft opgeroepen. En het zou dan ook mogelijk zijn om deze identifier later weer aan een persoon toe te wijzen - bijvoorbeeld bij het later inloggen op het sociale netwerk. Wij gebruiken de volgende plug-ins op onze websites: Facebook, Twitter en Pinterest Als jij niet wilt dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over jou verzamelen, kan je de sociale plug-ins deactiveren door er op onze websites op te klikken of de functie "Cookies van derden blokkeren" in jouw browserinstellingen selecteren. Dan stuurt de browser geen cookies naar de server voor ingesloten inhoud van andere aanbieders. Met deze instelling kunnen echter naast de plug-ins ook andere kruispagina-functies niet meer werken.

8.2 FACEBOOK

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De link naar de privacyverklaring van Facebook vindt je hier: Privacymededeling van Facebook.

8.3 TWITTER

Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). De link naar het privacybeleid van Twitter vindt jij hier: Privacybeleid van Twitter.

8.4 PINTEREST

We gebruiken plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest"). De link naar het privacybeleid van Pinterest vindt je hier: Privacybeleid van Pinterest.

9. SOCIALE AANMELDING

Wij bieden jou de mogelijkheid om je direct bij ons te registreren met jouw bestaande Facebook profiel. Als je deze functie wilt gebruiken, wordt je eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt je gevraagd om in te loggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van jouw inloggegevens. Als je al ingelogd bent op Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Facebook zal jou dan vertellen welke gegevens aan ons worden doorgegeven (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en huidige woonplaats). Jij bevestigt dit met de "OK"-knop. Met de verzonden gegevens maken wij jouw klantenaccount aan, waarbij jouw vriendenlijst uiteraard niet door ons wordt opgeslagen. Er is geen verdere permanente link tussen jouw klantenaccount en jouw Facebook-account. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede jouw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy vindt je in de informatie van Facebook over gegevensbescherming.

10. E-MAIL & FORMULIEREN

Wij gebruiken het ticketsysteem Zendesk, een klantenservice platform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, om vragen van klanten te verwerken. Hiervoor worden de nodige gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres verzameld via onze website om te kunnen reageren op jouw informatiebehoeften.  Zendesk is een gecertificeerde deelnemer aan het zogenaamde "Privacy Shield Framework" en voldoet daarmee aan de minimumeisen voor de verwerking van bestelgegevens.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Zendesk is te vinden in het Privacybeleid van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. Als je vragen hebt, kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Zendesk: privacy@zendesk.com

Als je contact met ons opneemt per e-mail of via het formulier op de website, zullen wij de door jou verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken om jouw specifieke vraag te verwerken. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens en de voortgang van de berichten bij onze Service Desk worden opgeslagen voor vervolgvragen en latere contacten. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Wij hebben een contract met Zendesk gesloten voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Zendesk volledig.

11. BETALINGSDIENSTAANBIEDER

11.1 KLARNA

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bv. huurkoop). Als je besluit om met Klarna (Klarna kassa-oplossing) te betalen, zal Klarna verschillende persoonlijke gegevens van jou verzamelen. Details zijn te vinden in Klarna's privacybeleid onder de volgende link: https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassa-oplossing is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u in de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_en/checkout.pdf.

jouw gegevens worden aan Klarna doorgegeven op basis van art. 6 lid 1 liter a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 liter b DSGVO (verwerking tot uitvoering van een contract). Je hebt de mogelijkheid om jouw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

11.2 SOFORT

Op onze website bieden wij een betaling aan met "Sofortüberweisung". De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH" genoemd).

Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij van Sofort GmbH een betalingsbevestiging in real time en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Nadat jij voor de betaalmethode "Sofortüberweisung" hebt gekozen, maak je de pincode en een geldige TAN over naar Sofort GmbH, waarmee het bedrijf kan inloggen op jouw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch jouw rekeningsaldo en voert Sofort GmbH de overschrijving naar ons uit met behulp van het door jouw verstrekte TAN.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door jou ingevoerde betalingsgegevens en jouw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Jouw persoonlijke gegevens omvatten jouw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om jouw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van jouw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 liter DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 liter DSGVO (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). Je hebt de mogelijkheid om jouw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Meer informatie over de betaling met Sofortüberweisung vindt je op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

12. VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

jouw persoonlijke gegevens worden door ons veilig door middel van encryptie verzonden. Dit geldt zowel voor jouw bestelling als voor de klantlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden.

12. INFORMATIERECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJ

Volgens de Nederlandse wet op de gegevensbescherming hebben onze klanten recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij een verzoek per e-mail of per post te sturen, waarbij je je duidelijk dient te identificeren:

Nordic Trading Group B.V., Passage Molenpoort 28, 6501 Nijmegen Nederland.

E-mail: Privacy@nordicoil.de

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

- Conform art. 15 DSGVO heb jij het recht om informatie te vragen over jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover dit in de betreffende artikelen is gespecificeerd;

- overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

- overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken om de verwijdering van jouw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking - noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; - om aan een wettelijke verplichting te voldoen; - om redenen van openbaar belang of - om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

- in overeenstemming met art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te eisen, voor zover

de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist; - de verwerking is onwettig, maar je weigert deze te verwijderen;

- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar je hebt ze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

- jij op grond van artikel 21 DSGVO bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;

- Overeenkomstig art. 20 DSGVO heb jij het recht om jouw persoonlijke gegevens die jij ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke partij te vragen;

- overeenkomstig artikel 77 DSGVO heb jij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthouder op jouw gebruikelijke woon- of werkplaats of op ons hoofdkantoor.