Online onderzoek

Fibromyalgie

Medisch tijdschrift

The Journal of Pain,Volume 22, Issue 11,2021, Pages 1418-1428, ISSN 1526-5900

Naam onderzoek

Vervanging van Cannabidiol voor Opiaten en Pijnmedicijnen bij Personen met Fibromyalgie: Een Groot Online Onderzoek

Auteurs

Kevin F. Boehnke, Joel J. Gagnier, Lynne Matallana, David A. Williams

CBD als Alternatief voor Opiaten bij Fibromyalgie: Een Onderzoek

Cannabidiol (CBD) is een verbinding gevonden in cannabis die steeds meer aandacht krijgt voor zijn mogelijke therapeutische effecten, vooral bij pijnbeheer. Dit onderzoek, uitgevoerd door R Abuhasira en collega's, onderzoekt of personen met fibromyalgie, een chronische pijnconditie, CBD vervangen door hun traditionele pijnmedicatie, inclusief opiaten en niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's).

Over de Auteurs en Hun Instelling

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van onderzoekers onder leiding van R Abuhasira. De auteurs hebben diverse achtergronden en affiliaties, wat bijdraagt aan een uitgebreide en multidisciplinaire aanpak van het onderzoek.

Belangrijkste Bevindingen

  • Het merendeel van de deelnemers (72,0%) gaf aan dat zij CBD-producten als vervanging gebruikten voor medicatie, het vaakst NSAID's (59,0%), opiaten (53,3%), gabapentanoïden (35,0%) en benzodiazepines (23,1%).
  • De meeste deelnemers die een vervanging gebruikten, gaven aan dat zij het gebruik van deze pijnmedicatie verminderden of stopzetten.
  • De meest voorkomende redenen voor vervanging waren minder bijwerkingen en beter symptoombeheer.
  • Deelnemers die CBD-cannabis gebruikten, meldden significant meer vervangingen dan elke andere groep en grotere verbeteringen in gezondheid, pijn, geheugen en slaap dan andere subgroepen.

Methodologie

Het onderzoek was een secundaire analyse van een dwarsdoorsnedeonderzoek. Het onderzoek is gezamenlijk opgezet, met vragen die vaak gesteld worden over CBD-producten in de fibromyalgie-gemeenschap. Deelnemers die zich identificeerden als personen met chronische pijn werden in april en mei 2020 geworven via een lijst van de Nationale Fibromyalgie Associatie en via persberichten en sociale mediaplatforms.

Mogelijke Gevolgen

De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat CBD-producten mogelijk kunnen worden gebruikt als een alternatief voor traditionele pijnmedicijnen, waaronder opiaten, wat grote implicaties zou kunnen hebben voor het beheer van chronische pijncondities zoals fibromyalgie.

Wat zijn de beperkingen van dit onderzoek?

Omdat het een onderzoek is dat gebaseerd is op zelfgerapporteerde gegevens, kunnen de bevindingen onderhevig zijn aan vertekening. Bovendien was de onderzoekspopulatie overwegend blank en vrouwelijk, wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen kan beperken.

Originele Studie Link

Conclusie

Dit onderzoek levert bewijs dat mensen met fibromyalgie CBD-producten vervangen door conventionele pijnmedicijnen, waarbij velen een succesvolle vervanging rapporteren. Echter, meer rigoureuze onderzoeksontwerpen zijn nodig om dit effect verder te onderzoeken.

Appendix

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel