Dierstudie

COVD-19

Medisch tijdschrift

SCIENCE ADVANCES, Vol 8, Issue 8, 2022

Naam onderzoek

Cannabidiol remt SARS-CoV-2 replicatie door inductie van gast ER-stress en aangeboren immuunresponsen

Auteurs

Long Chi Nguyen, Dongbo Yang, Vlad Nicolaescu, Thomas J. Bes, Haley Gula, Divyasha Saxena, Jon D. Gabbard, et. al.

Cannabidiol: Een Mogelijk Wapen Tegen COVID-19

Deze studie, uitgevoerd door een team onderzoekers onder leiding van Long Chi Nguyen en Marsha Rich Rosner, onderzoekt het potentieel van cannabidiol (CBD) in het remmen van de replicatie van SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Chicago en gepubliceerd in Science Advances in januari 2022.

Wat Hebben de Onderzoekers Ontdekt?

  • CBD, een stof gevonden in de cannabisplant, kan een SARS-CoV-2 infectie voorkomen en remmen.
  • CBD werkt nadat het virus het gastlichaam is binnengedrongen, het remt virale genexpressie en draait veel effecten van SARS-CoV-2 op gast gen transcriptie om.
  • 7-OH-CBD, een metaboliet van CBD, vertoonde ook krachtige antivirale activiteit.

Hoe Werd het Onderzoek Uitgevoerd?

Het onderzoek werd in vitro uitgevoerd met menselijke longcarcinoma cellen. De cellen werden behandeld met CBD voordat ze werden geïnfecteerd met SARS-CoV-2. Vervolgens monitorden de onderzoekers de cellen op de expressie van het virale spike-eiwit en de virale titer. De studie omvatte ook het gebruik van RNA-sequencing om de effecten van CBD op cellulaire genexpressie te analyseren.

Wat Betekent Dit voor de Toekomst?

De resultaten van deze studie suggereren dat CBD kan worden gebruikt als een preventief middel voor vroege SARS-CoV-2 infectie. De onderzoekers waarschuwen echter tegen het huidige gebruik van niet-medicinale formuleringen als preventieve of behandelende therapie.

Wat zijn de Beperkingen van deze Studie?

Hoewel de studie veelbelovende resultaten laat zien, is het belangrijk op te merken dat het onderzoek in vitro werd uitgevoerd, niet bij mensen. Verdere klinische proeven zijn nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Conclusie

Deze studie belicht het potentieel van CBD als preventief middel tegen SARS-CoV-2 infectie. Meer onderzoek is echter nodig om de effectiviteit en veiligheid bij mensen volledig te begrijpen.

Voor meer details, lees de volledige studie hier.

Appendix

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel