Dierstudie

Chronische spierpijn

Medisch tijdschrift

Archives of Oral Biology, Volume 104, 2019, Pages 33-39, ISSN 0003-9969

Naam onderzoek

Effecten van cannabidiol op symptomen geïnduceerd door de herinnering aan traumatische gebeurtenissen bij patiënten met posttraumatische stressstoornis

Auteurs

Hayes Wong, Brian E. Cairns - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada

Kan CBD helpen om trauma-geïnduceerde symptomen bij PTSS-patiënten te verminderen?

Dit artikel bespreekt een wetenschappelijke studie uitgevoerd door Lívia Maria Bolsoni, José Alexandre S. Crippa, Jaime Eduardo Cecílio Hallak, Francisco Silveira Guimarães en Antonio Waldo Zuardi van de Afdeling Neurowetenschappen en Gedragswetenschappen, Ribeirão Preto Faculteit Geneeskunde, Universiteit van São Paulo, Brazilië. De studie onderzoekt de effecten van cannabidiol (CBD) op symptomen geïnduceerd door de herinnering aan traumatische gebeurtenissen bij patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Je kunt de volledige studie hier lezen.

Belangrijkste bevindingen

  • De studie vond dat CBD significante vermindering van cognitieve beperkingen tijdens traumaherinnering veroorzaakte.
  • Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de effecten van CBD en placebo op angst, alertheid en ongemak veroorzaakt door de herinnering aan de traumatische gebeurtenis.
  • Er waren geen significante verschillen tussen de CBD- en placebogroepen wat betreft fysiologische gegevens zoals bloeddruk, hartslag en speekselcortisol.

Methodologie

De studie was een dubbelblind onderzoek met 33 deelnemers van beide geslachten, tussen 18 en 60 jaar oud, gediagnosticeerd met PTSS. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen die behandeld werden met CBD (n = 17) en placebo (n = 16). Het onderzoek werd uitgevoerd over een periode van twee weken.

Gegevens werden verzameld door middel van een gedragstest waarbij de deelnemers naar een opname van hun trauma's luisterden en vervolgens het trauma 30 seconden lang visualiseerden. Subjectieve veranderingen in stemming en angst werden geregistreerd voor en na de gedragstest. Ook fysiologische correlaten van angst zoals bloeddruk, hartslag en speekselcortisol werden geregistreerd.

De deelnemers ontvingen een dosis van 300 mg CBD of een placebo. Dit gebeurde 7 dagen na de eerste experimentele sessie en de gedragstest werd opnieuw uitgevoerd. Dezelfde procedures werden 7 dagen later herhaald, maar dan zonder de farmacologische interventie, om het effect op de herconsolidatie van traumatische herinneringen te beoordelen.

Mogelijke implicaties

De bevindingen suggereren dat CBD potentieel kan worden gebruikt als behandeling om cognitieve beperkingen bij PTSS-patiënten tijdens traumaherinnering te verminderen. Er is echter meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen en om de mogelijke therapeutische voordelen van CBD voor PTSS te onderzoeken.

Beperkingen

De studie werd beperkt door de kleine steekproefomvang en de korte duur van de proef. Bovendien vond de studie geen significante effecten van CBD op angst, alertheid en ongemak tijdens traumaherinnering, die belangrijke symptomen van PTSS zijn.

Conclusie

Hoewel de studie enig bewijs biedt dat CBD kan helpen om cognitieve beperkingen tijdens traumaherinnering bij PTSS-patiënten te verminderen, is er meer onderzoek nodig om de mogelijke therapeutische voordelen van CBD voor PTSS volledig te begrijpen.

Appendix

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel