Menselijke studie

Angst

Medisch tijdschrift

Journal of Clinical Psychiatry, 2022;83(5):21m14130

Naam onderzoek

Cannabidiol voor Behandeling-Resistente Angststoornissen bij Jongeren: Een Open-Label Trial

Auteurs

Maximus Berger, MD, PhD; Emily Li, BPsychPsy; Simon Rice, PhD; Christopher G. Davey, MBBS, PhD; Aswin Ratheesh, MBBS, PhD; Sophie Adams, MBBS, PhD; Henry Jackson, PhDd; Sarah Hetrick, PhD; Alexandra Parker, PhD; Tim Spelman, PhDf; Richard Kevin, PhD, Iain S. McGregor, PhD, Patrick McGorry, MBBS, PhD and G. Paul Amminger, MD, PhD

CBD voor Behandeling-Resistente Angst bij Jongeren

Deze studie, uitgevoerd door Maximus Berger en collega's, is een menselijke proef die de veiligheid en werkzaamheid van cannabidiol (CBD) onderzoekt voor het behandelen van angststoornissen bij jongeren die niet hebben gereageerd op standaardbehandelingen. De auteurs zijn verbonden aan verschillende instituten, waaronder de Universiteit van Melbourne en de Universiteit van Sydney.

Belangrijke bevindingen

  • CBD kan de ernst van angst verminderen bij jongeren met behandeling-resistente angststoornissen.
  • Algemene Angst Ernst en Beperkingsschaal (OASIS) scores daalden aanzienlijk na 12 weken van CBD-behandeling.
  • Depressieve symptomen, klinische algemene indruk schaalscores, en functioneren verbeterden ook aanzienlijk.
  • Er waren bijwerkingen bij 80,6% van de deelnemers, waaronder vermoeidheid, lage stemming en opvliegers of koude rillingen. Echter, er waren geen ernstige of onverwachte bijwerkingen.

Dieper in op de Methodologie

De studie was een open-label trial met 31 jongeren tussen de 12-25 jaar met een DSM-5 angststoornis. Deze deelnemers toonden geen klinische verbetering ondanks behandeling met cognitieve gedragstherapie en/of antidepressieve medicatie. De proef liep van 16 mei 2018 tot 28 juni 2019. Alle deelnemers kregen add-on CBD voor 12 weken op een vast-flexibel schema getitreerd tot 800 mg/d. De primaire uitkomst was verbetering in de ernst van angst, gemeten met de Algemene Angst Ernst en Beperkingsschaal (OASIS), in week 12. Secundaire uitkomsten omvatten comorbide depressieve symptomen, klinische algemene indruk schaalscore, en sociale en beroepsmatige functionering.

Implicaties van de Studie

De studie suggereert dat CBD potentieel gebruikt kan worden als een nieuwe behandeling voor jongeren met behandeling-resistente angststoornissen. Dit zou vooral voordelig kunnen zijn gezien het relatieve gebrek aan werkzaamheid van huidige behandelingen voor deze stoornissen.

Wat zijn de beperkingen van deze studie?

Als een open-label trial, bevat de studie geen controlegroep, wat mogelijk bias zou kunnen introduceren. Bovendien merken de auteurs op dat gerandomiseerde gecontroleerde trials nodig zijn om de werkzaamheid en veiligheid op de lange termijn van CBD te bevestigen.

Afsluitende Gedachten

Deze trial biedt veelbelovend bewijs dat CBD de ernst van angst kan verminderen bij jongeren met behandeling-resistente angststoornissen. Hoewel de bevindingen veelbelovend zijn, is er meer onderzoek nodig om de werkzaamheid en veiligheid van CBD in deze context volledig te begrijpen.

Voor meer details kunt u de volledige studie hier lezen.

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel