CBD in de EU - meest recente beleid update

CBD IN DE EU

De afgelopen maanden is er een stille revolutie op gang gekomen in de CBD-industrie. In het midden van de COVID-19-pandemie is de regelgeving rond de CBD in de EU aan het verschuiven, met als eindresultaat een enorme stap voorwaarts voor de industrie.

Wat is er gebeurd?

Eerder was de EU Commissie van plan om cannabidiol (CBD) opnieuw te beoordelen en te classificeren als een schema 1 drug, samen met andere verboden verdovende middelen. Dit zou de regulering in overeenstemming brengen met het United Nations Single Convention omtrent verdovende middelen, dat in 1961 werd goedgekeurd.

Begin dit jaar had de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een heel ander beeld geschetst, namelijk dat CBD niets gemeen had met de illegale drugs die anders in het verdrag waren opgenomen.

Nu, in oktober 2020, komt er verlichting met een positieve verrassing: in een stemming in het Europees Parlement, als onderdeel van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), heeft een meerderheid van de afgevaardigden gestemd voor het verhogen van het toegestane THC-gehalte in CBD-producten van 0,2 procent naar 0,3 procent.

De geschiedenis van de hennep regulering

Hennep was vroeger meer dan 2500 jaar lang een gemeenschappelijke bron van voedsel, vezels en bouwmateriaal in Europa, maar door de moderne tijd begonnen er beperkingen te komen op de teeltpraktijken. Wettelijk gezien werd industriële hennep gelijkgesteld met marihuana en golden voor beide dezelfde regels, waardoor het verbod op de teelt werd gehandhaafd.

Het doorslaggevende verschil zit hem in het THC-gehalte van de planten: terwijl marihuana een zeer hoog THC-gehalte heeft (tussen 5-25%) en zeer psychotroop is, heeft industriële hennep vooral een hoog CBD-gehalte (cannabidiol), met een natuurlijk laag THC-gehalte.

Tot de jaren negentig werd in de meeste Europese landen altijd een grenswaarde van 0,3% THC toegepast op de hennepteelt. Op aandringen van Frankrijk en met de wens om het landbouwbeleid rond de hennepteelt in de EU te verenigen, werd deze waarde in 1999 uiteindelijk verlaagd tot 0,2%.

Is de nieuwe regelgeving nuttig?

Volgens de EIHA (European Industrial Hemp Association) had dit besluit al veel eerder moeten worden genomen. EIHA-voorzitter Daniel Kruse zei over het besluit dat hennep als een belangrijke grondstof voor duizenden jaren heeft gediend en decennialang als een klein, verwaarloosbaar gewas was afgedaan.

Hij voegde eraan toe dat de nieuwe regulering bijzonder gunstig is voor de diversiteit: nieuwe soorten kunnen gemakkelijker op de markt worden gebracht en er kan ook rekening worden gehouden met de verschillende klimaatverschillen binnen de EU.

Als de afgevaardigden anders hadden besloten, had dit het einde kunnen betekenen voor de CBD-industrie, maar ook voor veel hennepkwekers en banen die direct of indirect verbonden zijn met de industrie.

Dus, wat gebeurt er nu?

Eind oktober heeft het Europees Parlement gestemd over zijn onderhandelingspositie met betrekking tot de drie verordeningen die het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en de regelgevingspraktijken vormgeven.

Over de tekst zal met de Europese Commissie en het bestuur worden onderhandeld met het oog op een gemeenschappelijk standpunt dat volgend jaar moet worden vastgesteld.

De Europese Commissie had al in juli 2020 haar verzet kenbaar gemaakt, dus het is nog maar de vraag of zij zich volgend jaar bij de stemming in het Parlement zal aansluiten om een nieuwe vorm van beleid op het gebied van cannabis tot stand te brengen.

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.