PIJNSTILLERS, PRESTATIE EN KWALITEIT!

PIJNSTILLERS, PRESTATIE EN KWALITEIT!

Nordic Oil gelooft in het toegankelijk maken van CBD voor iedereen die kan profiteren van de talloze voordelen voor de gezondheid. Deze duidelijke visie onderscheidt niet alleen hun producten, maar weerspiegelt ook hun waarden in het creëren van een sterk bewustzijn en een goed geïnformeerd publiek.

Kortom, wij willen jullie aansporen om weloverwogen beslissingen te nemen over pijnmedicatie, de prestaties en de kwaliteit ervan. Dit zou jou kunnen helpen om jezelf te beschermen tegen de schadelijke effecten van opioïden en de benadering van een levensstijl die leidt tot gezondheid en welzijn.

Prestaties en kwaliteit

Prestaties en kwaliteit, een vrij breed, subjectief gebied dat altijd belangrijk is geworden in alle domeinen van de dienstensector. Maar om het probleem van de kwaliteit en het beheer van de pijn in deze context eenvoudig te begrijpen, zeggen studies dat de prevalentie van postoperatieve pijn de afgelopen tien jaar hoog is gebleven. Vooral met betrekking tot bijvoorbeeld de Amerikaanse ziekenhuizen is de pijnbestrijding voor veel patiënten nog steeds onvoldoende geregeld.

Zo is het bijvoorbeeld bij de behandeling van pijnmedicatie uiterst belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van de oorzaken, de gevolgen van het onderbehandelen van pijn, het toedienen van hoge doseringen pijnstillers, ongepaste of foutieve pijnbepalingen, de geschiedenis van de pijn, en nog veel meer op basis van geval tot geval.

Hoe vertrouwd ben jij met Opioïden?

Volgens het NIH (National Institute on Drug Abuse in de Verenigde Staten) zijn opioïden een klasse van drugs die illegale drugsheroïne bevatten, synthetische opioïden zoals fentanyl, en ook pijnstillers zoals oxycodon (OxyContin®), hydrocodon (Vicodin®), codeïne, morfine, en vele andere.

Volgens de beschikbare gegevens van de gezondheidssystemen, van de CDC (Centres for disease control and prevention) schat het dat 9,6-11,5 miljoen volwassenen, of ongeveer 3%-4% van de volwassen Amerikaanse bevolking, in 2005 een langdurige opioïdentherapie kregen voorgeschreven.

Enkele andere belangrijke uitkomsten van deze studie zijn:

  • Alleen al in de Verenigde Staten stierven tussen 1999 en 2014 meer dan 165.000 personen aan een overdosis die verband hield met opioïdenpijn.
  • Uit de gegevens bleek dat in het afgelopen decennium het sterftecijfer in verband met opioïdenpijnmedicatie aanzienlijk is gestegen, hoewel het sterftecijfer als gevolg van hartaandoeningen en kanker een aanzienlijke daling vertoonde.
  • De verkoop van opioïdenpijnmedicatie liet een stijging zien die parallel liep aan het aantal sterfgevallen als gevolg van een overdosis opioïden.

De Opioïdencrisis

De opioïdencrisis is zeer reëel en blijft de Verenigde Staten in zijn greep houden, waarbij in 2016 meer dan 100 mensen per dag omkomen. Hoewel Europa veel meer gereguleerd is als het gaat om het voorschrijven van opiaten, begint West-Europa de Verenigde Staten in te halen om het aantal opioïden dat wordt voorgeschreven te verhogen.

Verschillende EU-landen staan de verkoop van mildere pijnstillers toe: codeïne. Hoewel het minder gevaarlijk is dan heroïne, wordt codeïne in de lever omgezet in morfine en kan het nog steeds giftig zijn in hoge doses. Het opioïdenprobleem in Europa is grotendeels beperkt tot heroïne, hoewel er tekenen zijn dat pijnstillers op recept een probleem worden.

Let goed op deze 5 voorgeschreven geneesmiddelen:

1. Pijnstillers

Pijnstillers op recept zoals Hydrocodone, Tramadol en Oxycodone behoren tot de meest gebruikte pijnmedicijnen in de Verenigde Staten.

2. Anti-angst medicatie

Medicijnen op recept zoals Xanax en Valium worden vaak voorgeschreven aan mensen die symptomen van een angststoornis vertonen, waar ze het uitdagend vinden om zelfs dagelijkse taken te voltooien. Vandaar dat deze medicijnen hen helpen om verlichting te vinden. Maar niet zonder een aantal gevaarlijke bijwerkingen, waaronder cognitieve achteruitgang, suïcidale gedachten, verslaving en zelfs de dood.

3. Stimuleringsmiddelen

Medicijnen zoals Ritalin en Adderall worden meestal gebruikt bij het beheer van ADD/ADHD. Deze medicijnen hebben echter verschillende bijwerkingen zoals slapeloosheid, nervositeit, hoge bloeddruk, hoofdpijn en maagklachten. Deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en het leven van de patiënt beïnvloeden.

4. Antidepressiva

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) worden vaak door artsen voorgeschreven als medicijnen voor depressie. SSRI’s omvatten fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil, Pexeva), sertraline (Zoloft), citalopram (Celexa) en escitalopram (Lexapro).

Serotonine en noradrenaline heropname remmers (SNRI’s). Voorbeelden van SNRI-medicijnen zijn duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor XR), desvenlafaxine (Pristiq) en levomilnacipran (Fetzima).

Enkele meer algemeen voorgeschreven antidepressiva in deze categorie zijn trazodon, mirtazapine (Remeron), vortioxetine (Trintellix), vilazodon (Viibryd) en bupropion (Wellbutrin SR, Wellbutrin XL, anderen). Bupropion is een van de weinige antidepressiva die niet vaak geassocieerd worden met seksuele bijwerkingen.

5. Slaapmiddelen

Slaapmiddelen worden voorgeschreven voor slapeloosheid, een veelvoorkomend slaapprobleem dat volwassenen in zijn greep houdt. De National Institutes of Health schat dat ruwweg 30 procent van de algemene bevolking klaagt over slaapverstoring, en ongeveer 10 procent heeft de bijbehorende symptomen van een functionele beperking overdag in overeenstemming met de diagnose slapeloosheid.

Slechte eetgewoonten, ongezonde eetgewoonten, een sedentaire levensstijl, stress, angst, al deze oorzaken en verergert het slaaptekort aan slapeloosheid.

De meeste geneesmiddelen op recept voor slapeloosheid worden aanbevolen om vlak voor het slapen gaan te worden toegediend. Activiteiten waarbij concentratie een rol speelt zijn niet mogelijk omdat het slaap veroorzaakt en het risico op ongelukken kan verhogen.

Sommige van de voorgeschreven geneesmiddelen die worden gebruikt voor slapeloosheid

Antidepressiva zoals Trazodone HCL, worden voorgeschreven. De anderen omvatten Benzodiazepinen: of slaappillen – temazepam (Restoril), triazolam (Halcion), Zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo)Zaleplon, Sonata, enz.

De meeste van de over – de -counter slaappillen zijn antihistaminica die veel lijken op de medicijnen voor verkoudheid of allergieën. Maar te veel inname hiervan kan gevaarlijk worden.

Dit wil zeggen, dat deze medicijnen op recept langdurige bijwerkingen achterlaten, zoals verslaving en afhankelijkheid. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het risico van een black box-waarschuwing tegen het gebruik ervan bij opioïden, omdat ze direct van invloed zijn op de ademhaling en het risico op een overdosis verhogen.

In dezelfde geest heeft de FDA in de V.S. in 2007 publieke waarschuwingen gegeven om patiënten te waarschuwen dat deze drugs allergische reacties en complex slaapgerelateerd gedrag kunnen veroorzaken.

Een alternatieve aanpak

Over alternatieve benaderingen van gezondheid gesproken, Aanvullende en Alternatieve Geneeskunde (CAM), Traditionele Geneeskunde (TM) Chinese Geneeskunde (CM) zijn enkele acroniemen die aan populariteit winnen in het medische domein.

Volgens een rapport is de traditionele geneeskunde een uitgebreide term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de Chinese geneeskunde, de Indiase Ayurveda en de Arabische Unani en inheemse geneesmiddelen en die wordt gebruikt wanneer wordt verwezen naar Afrika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en het westen van de Stille Oceaan. En CAM wordt gebruikt wanneer er wordt verwezen naar Europa, Noord-Amerika en Australië.

De Amerikaanse National Institutes of Health heeft CAM gegroepeerd in vijf categorieën, waaronder vitaminen en mineralensupplementen, natuurlijke producten, kruiden, etc. vallen.

Wat zouden de redenen kunnen zijn voor de groei van de vraag naar alternatieve geneesmiddelen?

Ten eerste, verandering in levensstijl, dieet, werkcultuur, stress zijn belangrijke drijfveren voor het ontstaan van verschillende nieuwe ziekten en ten tweede, is er een toenemende behoefte aan een geïntegreerde aanpak van CAM, TM en Allopathie medicijnen voor de ontwikkeling van toekomstige strategieën voor de gezondheidszorg in een geglobaliseerde wereld.

Concluderend kan worden gesteld dat een aantal van de aanbevelingen van de studie zijn dat landen extra middelen zouden kunnen besteden aan het bestuderen van die CAM- en TM-benaderingen die het meest veelbelovend blijken te zijn.

Het benadrukt ook een aantal prioritaire gebieden die CAM en TM zou kunnen worden aangepakt met breed toepasbaar onderzoek met inbegrip van studies van benaderingen om chronische pijn en lijden te verzachten, depressie te verlichten, te helpen de greep van verslavende stoffen, en het vertragen van de progressie van degeneratieve aandoeningen zoals artritis en dementie.

Bekijk het van de zonnige kant

  • De toepasbaarheid van CBD olie op een breed scala aan mogelijkheden wint aan populariteit, zowel in termen van bewustwording als in termen van onderzoek.
  • Onderzoek geeft aan dat fytocannabinoïden een therapeutisch potentieel hebben vanwege hun vermogen tot interactie met ECS.
  • De toenemende bewustwording van cannabis zorgt voor meer gedocumenteerde gezondheidsvoordelen die van groot belang kunnen zijn voor het gebied van de geneeskunde.
  • In een studie uit 2009 die werd gepubliceerd voor het tijdschrift over psychoactieve drugs, werd een onderzoek uitgevoerd bij 350 cannabispatiënten. Zij meldden dat zij het gebruikten als vervanging voor geneesmiddelen of voorgeschreven medicijnen en dat het onttrekkingspotentieel minder groot was dan dat van andere medicijnen.
  • De legalisering van het medisch en therapeutisch gebruik van cannabis verspreidt zich, waardoor er ruimte is voor betere kennis en op bewijs gebaseerde resultaten met betrekking tot cannabis.
Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.