WAT IS CANNABIGEROL (CBG olie)?

WAT IS CANNABIGEROL (CBG olie)?

Cannabigerol of CBG (CBG olie) is een niet-psychoactieve stof die van nature in de cannabisplant aanwezig is. De classificatie of indelen van de stoffen die in de cannabisplant aanwezig zijn is zeer complex, mede door de genetische variabiliteit. De uitkomsten van experimenten of onderzoeken rondom CBG zijn soms moeilijk te verklaren. Dit is een grote uitdaging voor de wetenschap en de cannabis industrie en daarom moeten de onderzoeken m.b.t. CBG olie geleidelijk en trapsgewijs aan worden uitgevoerd in de toekomst.

CBG olie toegankelijk maken voor een groot publiek

Geloof jij dat de stoffen theobromine en theophylline de meest geconsumeerde drank ter wereld is?! Is dat werkelijk zo? Jazeker! Dit zijn namelijk de twee vitale verbindingen die in bijvoorbeeld thee en koffiebonen worden gevonden. Veel mensen zijn nog niet bekend met dit soort stoffen.

Wij gaan in dit artikel proberen om CBG olie toegankelijk te maken voor een groot publiek. Ons doel is om de verschillende verbindingen van cannabisplanten te bespreken en nieuwe informatie te delen met jullie. Want studies over cannabis worden steeds vaker toegepast in een veelheid van industrieën, waaronder de volksgeneeskunde, farmaceutische industrie, de bouw, forensische wetenschap, genetische manipulatie, mode en textielvezel, bioplastic, en nog veel meer. Tegenwoordig is hennep een hot item in Nederland en in de rest van de wereld.

Wij geloven dat, terwijl we ons bewustzijn en onze kennis in de wetenschap uitbreiden over cannabis, we tegelijkertijd moeten proberen dit in ons dagelijks leven toe te passen. Maar eerst, wat is CBG?

Wat is CBG olie?

De genetica van CBG

Wetenschappelijke rapporten en onderzoeken beweren dat CBG de voorloper is van de meer bekende cannabinoïdes CBD (Cannabidiol) en THC (Tetrahydrocannabinol).

CBG (Cannabigerol) is de verbinding die in de cannabisplant aanwezig is. Bovendien wordt het opgehoopt in bepaalde soorten cannabis Sativa L. Maar wat is cannabis Sativa L eigenlijk?

Cannabis is de naam van de plant. Sativa betekent ‘gezaaid’ en verwijst naar Carolus Linneaeus, de Zweedse botanicus die in 1745 als eerste dit kruid wetenschappelijk classificeerde.

Onderzoek naar verschillende fenotypen

Een onderzoek uit 2005 dat zich richtte op de studie van CBG (de stof cannabigerol) meldt dat planten met een sterke CBG kracht zijn gevonden in verschillende vezelhennep-toetredingen. Dit komt omdat cannabisonderzoek dat zich richtte op het evalueren van de medicinale eigenschappen ervan, deze in verschillende fenotypen heeft geclassificeerd.

Fenotype-indelingen zijn gebaseerd op hun hoogte, kleur en lengte van het cannabis blad, inclusief hun chemische samenstelling.

Een studie uit 2016 meldt dat cannabis in 1971 voor het eerst werd gekarakteriseerd in twee fenotypen.

 • Drugstype
 • Vezeltype


Ten eerste, wanneer de THC: CBD-verhouding (meer dan) > 1 is, werd het geclassificeerd onder het drugstype.

Ten tweede, wanneer de verhouding (minder dan) < 1 is, werd het gegroepeerd in de categorie van het vezeltype. Studies die dit opvolgden voegden toe dat als THC: CBD dicht bij 1 lag, dit een tussencategorie werd genoemd.

In 1987 droeg een andere bevinding bij aan een andere chemische variant met een zeer laag THC- en CBD gehalte, maar met een overheersend bestanddeel, CBG.

Op dezelfde manier werd in een studie van 2018 melding gemaakt van drie soorten:

 • een vezeltype, genaamd C. Sativa L..,
 • een drugstype, gekarakteriseerd door hoge niveaus van de psychoactieve stof THC (Δ9-THC), genaamd C. indica Lam.., en die tussenliggende eigenschappen had, genaamd C. ruderalis Janisch.
 • Bovendien voegde deze studie toe dat het vezeltype ( C.Sativa) is onderverdeeld in vijf verschillende chemotypen (op basis van hun cannabinoïdesamenstelling).

De onderstaande tabel zou helpen om dit beter te begrijpen.

Chemotype Kenmerken Gebruik
I drugstype planten met een overwicht van Δ9-THC-type cannabinoïden -Medische of recreatieve doeleinden, -De meeste onderzochte
II planten met intermediaire kenmerken tussen de planten van het drugstype en die van het vezeltype -Textiel- of voedingsdoeleinden
III & IV vezelachtige planten met een hoog gehalte aan niet-psychoactieve cannabinoïdes en zeer lage hoeveelheden psychoactieve planten. -Textiel of voedingsdoeleinden- cannabinoïdezuren, cannabidiolzuur (CBDA), cannabigerolzuur (CBGA) bevatten, gevolgd door hun gedecarboxyleerde vormen: cannabidiol (CBD) en cannabigerol (CBG)
V vezelachtige planten die bijna geen cannabinoïden bevatten -Europese landen hebben goedgekeurd voor commercieel gebruik. -De commerciële waarde van hennep en een wettelijke limiet van 0,2-0,3% THC wordt meestal toegepast.

Cannabinoïdes herkennen. Welke factoren spelen een rol?

De verschillende cannabinoïdes die in de cannabisplant aanwezig zijn hebben duidelijke kenmerken. Hoewel de metingen van de meest dominante cannabinoïdes THC en CBD een prominente rol spelen, kunnen enkele andere factoren die bijdragen aan dit verschil worden samengevat als:

 • Milieuparameters, bemesting
 • Geslacht van de plant
 • Interactie van genen
 • Kruising
 • Groeifase, oogsttijd
 • Opslagcondities, enz.

CBG olie en de wetenschap

In de eerste plaats is het onderzoek naar CBG olie en de potentiële voordelen ervan voor de gezondheid op dit moment zeer beperkt. De hedendaagse lopende studies gaan vooral over de genetica van CBG olie, deze lopen uiteen van het jaar 2005- 2016. Daarom is het belangrijk om te vermelden dat klinische studies of ‘evidence-based onderzoek‘ in dit domein vrij traag verlopen in vergelijking met de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt. Dit is te wijten aan de complexiteit van het farmacologisch onderzoek.

CBG olie (Cannabigerol) waarvoor te gebruiken?

CBG is een niet-psychotrope fytocannabinoïde

Het kan een heilzame werking uitoefenen met therapeutisch potentieel via de cannabinoïdereceptoren. Dit is natuurlijk zeer veelbelovend. CBG zou inflammatoire darmziekten, glaucoom, blaasdisfuncties, neuroprotectieve eigenschappen, bacteriële infecties, eetluststimulatie, kunnen beïnvloeden.

Het is heel belangrijk te vermelden dat verder wetenschappelijk onderzoek de interactie van CBG op het lichaam nog maar eerst moet bewijzen.

Samenvatting over CBG olie

 • CBG is een niet-psychoactieve stof en een voorloper van de populaire cannabinoïden CBD en THC
 • Het bewustzijn over het feit dat CBG 100% THC-vrij is, neemt toe en daardoor wordt de toepasbaarheid ervan steeds groter
 • Commerciële hennep-soorten hebben CBG en CBGa als overheersende cannabinoïdes
 • CBG kristallen kunnen gemakkelijk worden toegediend in dranken of voedingsmiddelen
 • Grootschalig onderzoek en studies zijn essentieel om de potentiële farmacologische voordelen van fytocannabinoïden met CBG te verklaren

CBG olie kopen in Nederland

CBG olie kopen is tegenwoordig geen probleem meer in Nederland. CBG olie is een vrij nieuw en onbekend product. De Nederlandse cannabis industrie is steeds in ontwikkeling en omarmt nieuwe verbindingen met hoge potentie in een rap tempo. CBG olie kan je nu kopen bij Nordic Oil. Bekijk hier de online shop en maak kennis met CBG olie.

Terug naar blog
Vorig artikel

Volgend artikel

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.